Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu

bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-dai-ichi

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu daiichi, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình trên toàn thế giới! chi trả 100% viện phí hạn mức lên đến 1 tỷ đồng cho bệnh tật hoặc thương tật.

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu VÌ SAO BẠN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

Sức khỏe luôn là tài sản vô giá nhất của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại và bận rộn như ngày nay, các rủi ro về sức khỏe đang tăng cao và có thể phát sinh tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ bạn đang ở nơi đâu. Bạn mong muốn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế tiên tiến trên thế giới nhưng lại lo ngại chi phí khám chữa bệnh quá cao như hiện nay.

Sản phẩm với các quyền lợi ưu việt và toàn diện về điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng của daiichi life, Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu dai-ichi sẽ mang đến cho bạn cũng như gia đình của mình sự an tâm về tài chính và sức khỏe mọi lúc mọi nơi trên toàn thế giới.

bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-dai-ichi
bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-dai-ichi

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM – LINH HOẠT THEO NHU CẦU

Sản phẩm linh hoạt lựa chọn Chương trình bảo hiểm với Quyền lợi tối đa (tổng số tiền chi trả cho Quyền lợi điều trị nội trú và ngoại trú) của một Bệnh tật/ Thương tật trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu minh họa như sau:

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE MANG ĐẾN CHO BẠN

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ CAO CẤP ELITE ĐẶC BIỆT SUPERIOR PHỔ THÔNG CLASSIC
Phạm vi địa lý   TOÀN CẦU  
PHẦN I – VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ      
1. Chi phí phẫu thuật nội trú
cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật
Tối đa
75.000.000/lần Phẫu thuật
Tối đa
50.000.000/lần Phẫu thuật
Tối đa
25.000.000/lần Phẫu thuật
2. Chi phí điều trị nội trú khác và chi phí phẫu thuật ngoại trú
cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật
Tối đa
60.000.000/năm
Tối đa
33.000.000/năm
Tối đa
15.000.000/năm
3. Tiền phòng – Tối đa 45 ngày/ năm cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật. Tối đa
3.000.000/ngày
Tối đa
2.500.000/ngày
Tối đa
1.500.000/
4. Giường cho người thân Khi chăm sóc cho Người được bảo hiểm là trẻ em dưới 18 tuổi. Tối đa 10 ngày/ năm cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật. Tối đa
1.000.000/ngày
Tối đa
750.000/ngày
Tối đa
500.000/n
5. Khoa/ phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) – Tối đa 15 ngày/ năm cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật. Tối đa
5.250.000/ngày
Tối đa
3.150.000/ngày
Tối đa
2.100.000/ngày
6. Điều dưỡng tại nhà – Tối đa 30 ngày/ năm cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật. Tối đa
500.000/ngày
Tối đa
350.000/ngày
Tối đa
250.000/n
7. Điều trị tổn thương răng do Tai nạn cho mỗi Tai nạn Tối đa
7.500.000/năm
Tối đa
5.000.000/năm
Tối đa
3.000.000/n
PHẦN II – CHI PHÍ CẤP CỨU      
1. Điều trị cấp cứu do Tai nạn
cho mỗi Tai nạn
Tối đa
10.500.000/năm
Tối đa
5.250.000/năm
Tối đa
2.100.000/
2. Chi phí xe cấp cứu
cho mỗi Bệnh tật/ Thương tật
100% Tối đa
5.000.000/năm
Tối đa
3.000.000/năm
PHẦN III – CÁC QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT      
GIỚI HẠN BẢO HIỂM đối với các quyền lợi bảo hiểm trong Phần III   Quyền lợi này được chi trả theo mức giới hạn cho từng hạng mục của Phần I, Phần II nêu trên và mức giới hạn của Phần III này  
1. Điều trị ung thư (hóa trị/ xạ trị) 100% 100% 100%
2. Cấy ghép bộ phận cho Người được bảo hiểm (người nhận bộ phận) và người hiến tạng cho Người được bảo hiểm (bao gồm: thận, tim, gan và tủy xương) trong suốt thời gian tham gia sản phẩm. Chi phí y tế liên quan đến cấy ghép bộ phận của người hiến tạng cho Người được bảo hiểm không được vượt quá 50% giới hạn của quyền lợi này Tối đa
500.000.000/ bộ phận được cấy ghép
Tối đa
300.000.000/ bộ phận được cấy ghép
Tối đa
150.000.000/ bộ phận được cấy ghép
3. Lọc máu ngoài thận (Lọc thận) Tối đa
15.000.000/năm
Tối đa
10.000.000/năm
Tối đa
5.000.000/n
4. Điều trị bệnh tật bẩm sinh, khuyết tật khi sinh
cho tất cả bệnh tật bẩm sinh, khuyết tật khi sinh trong suốt thời gian tham gia sản phẩm.
Tối đa
35.000.000
Tối đa
25.000.000
Tối đa
15.000.000
5. Điều trị Biến chứng thai sản cho mỗi Biến chứng thai sản trong suốt thời gian tham gia sản phẩm. Tối đa
35.000.000
Tối đa
25.000.000
Tối đa
15.000.000
Lưu ý: – Khách hàng sẽ lựa chọn mức Đồng chi trả (0% hoặc 20%) cho quyền lợi điều trị nội trú vào thời điểm tham gia sản phẩm này. – Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% hoặc 80% chi phí y tế thực tế của quyền lợi điều trị nội trú tùy theo lựa chọn mức Đồng chi trả của khách hàng.      
QUYỀN LỢI LỰA CHỌN THÊM CAO CẤP ELITE ĐẶC BIỆT SUPERIOR PHỔ THÔNG CLASSIC
Phạm vi địa lý   VIỆT NAM  
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ      
GIỚI HẠN BẢO HIỂM Tối đa
15.000.000/năm
Tối đa
10.000.000/năm
Tối đa
5.000.000/
1. Điều trị ngoại trú theo Y học hiện đại (Tây y) Cho mỗi lần thăm khám Từ trên
210.000 đến
tối đa 4.000.000
Từ trên
210.000 đến
tối đa 2.000.000
Từ trên
210.000 đến
tối đa 1.000.000
2. Y học thay thế Tối đa
4.000.000/năm
Tối đa
2.500.000/năm
Tối đa
1.500.000/năm
QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG   Tối đa
10.500.000/năm
 
GIỚI HẠN BẢO HIỂM      
Điều trị nha khoa (sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng, ngoại trừ răng giả, cầu răng và cấy implant)   Từ trên
210.000/lần
thăm khám
 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU

Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm (NĐBH) sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.

Tuổi tham gia:

Quyền lợi điều trị nội trú: 0 – 65 tuổi

Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 0 – 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:

Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi

Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng: Thẻ chăm sóc sức khỏe toàn cầu một năm và gia hạn hàng năm. Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.

bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-toan-cau-dai-ichi-life
bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-toan-cau-dai-ichi-life

Quy tắc điều khoản chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Liên đoàn tự chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Chương trình bảo hiểm: Tùy theo lựa chọn của Bên mua bảo hiểm vào thời điểm tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung này và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có), Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn một trong các Chương trình bảo hiểm sau đây: Cao Cấp, Đặc Biệt hoặc Phổ Thông.

Mỗi Chương trình bảo hiểm bao gồm: (i) quyền lợi điều trị nội trú với mức Đồng chi trả theo lựa chọn của Bên mua bảo hiểm và (ii) (các) quyền lợi lựa chọn thêm (nếu có tham gia): quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi chăm sóc răng.

Các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

khách hàng có thể lựa chọn CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM – LINH HOẠT THEO NHU CẦU

Đồng chi trả (áp dụng cho quyền lợi điều trị nội trú): là mức chi phí tương đương 20% (hai mươi phần trăm) hoặc 0% (không phần trăm) chi phí y tế thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm của quyền lợi điều trị nội trú mà Người được bảo hiểm và/ hoặc Bên mua bảo hiểm phải chi trả theo Quy tắc và Điều khoản này, tùy theo lựa chọn của Bên mua bảo hiểm vào thời điểm tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung này và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có). Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả phần chi phí y tế thực tế còn lại thuộc phạm vi bảo hiểm và không vượt quá giới hạn chi trả tối đa trong Bảng liệt kê quyền lợi tương ứng theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này, sau khi lần lượt trừ các khoản sau: (i) chi phí y tế đã được thanh toán bởi đơn vị bảo hiểm khác (nếu có) và (ii) khoản Đồng chi trả (tùy theo lựa chọn của Bên mua bảo hiểm).

Phạm vi địa lý: là quốc gia và/ hoặc vùng lãnh thổ, mà Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý chi trả các chi phí y tế thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm, phát sinh khi Người được bảo hiểm khám và điều trị Bệnh tật/ Thương tật, cụ thể như sau:

– Toàn cầu: với quyền lợi điều trị nội trú;

– Việt Nam: với quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi chăm sóc răng.

Thời hạn loại trừ: là thời gian mà các sự kiện bảo hiểm của các quyền lợi điều trị nội trú và/ hoặc quyền lợi điều trị ngoại trú và/ hoặc quyền lợi chăm sóc răng do Bệnh tật xảy ra không được chi trả. Thời gian loại trừ này được áp dụng như sau:

30 (ba mươi) ngày tính từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm quyền lợi điều trị nội trú, quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi chăm sóc răng và 10 (mười) ngày tính từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận khôi phục hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này và:

90 (chín mươi) ngày tính từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bảo hiểm của năm hợp đồng đầu tiên của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này cho những Bệnh tật sau:

– Nang, polyp, u lành tính hay ác tính, ung thư, tăng trưởng bất thường của tế bào

– Trĩ

– Tất cả các chứng thoát vị

– Các Biến chứng thai sản

– Viêm khớp, thoái hóa khớp, loãng xương, vẹo cột sống và tất cả các hình thức của bệnh thoái hóa xương

– Mộng, hạt kết mạc góc mắt, đục thủy tinh thể

– Cắt amidan hoặc nạo VA

– Các loại sỏi

– Suy giãn tĩnh mạch

– Lạc nội mạc tử cung

– Các tình trạng của tuyến tiền liệt

– Loét dạ dày, loét tá tràng

– Viêm gan các loại, xơ gan

– Viêm xoang

 – Các bệnh tim, bệnh mạch vành, huyết áp cao hoặc thấp

– Đái tháo đường/ tăng đường huyết

– Tất cả các hình thức tổn thương (có yêu cầu phẫu thuật) của dây chằng hoặc sụn chêm

 – Parkinson

 – Lupus ban đỏ

 – Suy thận (ngoại trừ suy thận cấp)

– Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

 – Các bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu (bao gồm thay máu, lọc máu, chạy thận nhân tạo, bệnh suy tủy, bạch cầu cấp, bạch cầu mãn tính)

– Bệnh tự miễn và rối loạn chuyển hóa.

bao-hiem-dai-ichi-bao-ve-suc-khoe-toan-dien
bao-hiem-dai-ichi-bao-ve-suc-khoe-toan-dien

Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể của Người được bảo hiểm. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải gây ra Thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 180 (một trăm tám mươi) ngày tính từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó; và là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác bao gồm: Bệnh tật, đau ốm, nhiễm các loại vi rút/ vi khuẩn/ nấm/ ký sinh trùng, nhiễm trùng, biến chứng.

Thương tật: là thương tích trên thân thể của Người được bảo hiểm do Tai nạn gây ra.

Bệnh tật: là tình trạng sức khỏe kém hoặc tình trạng thể chất kém của Người được bảo hiểm so với tình trạng sức khỏe bình thường, do bệnh hoặc đau ốm gây ra được chẩn đoán bởi Bác sĩ.

Bệnh viện: là cơ sở khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo luật pháp của nước sở tại; và phải đáp ứng tất cả điều kiện sau:

– Được thành lập nhằm tiếp nhận, chăm sóc, khám và điều trị y tế cho người bị ốm đau, Bệnh tật, Thương tật.

– Có đầy đủ năng lực và phương tiện để thực hiện các ca chẩn đoán, phẫu thuật y khoa;

 – Có đầy đủ điều kiện cho hoạt động điều trị nội trú và theo dõi bệnh nhân bao gồm cả cơ sở phẫu thuật chuyên ngành

 – Có lưu giữ đầy đủ bệnh án và hồ sơ của bệnh nhân theo tiêu chuẩn quy định của cơ quan có thẩm quyền

– Không phải là nhà bảo sanh, nhà điều dưỡng, dưỡng bệnh, nơi cho người già an dưỡng hay các cơ sở khác chủ yếu dành cho việc điều trị người mắc bệnh tâm thần, người mắc bệnh phong, người nghiện rượu, người nghiện chất ma túy hoặc người nghiện chất kích thích.

bao-hiem-cham-soc-suc-khoe-toan-cau-0

 TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

Bệnh tật/ Thương tật/ Điều trị nha khoa xảy ra trong vòng:

30 ngày tính từ ngày được chấp thuận bảo hiểm quyền lợi điều trị nội trú, quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi chăm sóc răng và 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận khôi phục hiệu lực gần nhất.

90 ngày đầu tiên kể từ ngày chấp thuận bảo hiểm với các Bệnh tật/ Thương tật đặc biệt.

Tình trạng tồn tại trước.

Bệnh động kinh, tràn dịch não, hẹp bao quy đầu và các biến chứng, vẹo vách ngăn mũi.

AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD)

Điều trị hoặc phòng ngừa để giảm nhẹ các triệu chứng thông thường liên quan đến tuổi già, sự mãn kinh hoặc dậy thì sớm

Tất cả các chi phí, dịch vụ hoặc điều trị y tế liên quan đến:

Sự bất thường của thị lực, kiểm tra thính lực.

Mua hoặc sử dụng các thiết bị chỉnh hình, hỗ trợ chức năng, lắp ghép nhân tạo.

Chẩn đoán, chăm sóc hoặc điều trị nha khoa trừ điều trị tổn thương răng do Tai nạn, hoặc trừ trường hợp có tham gia Quyền lợi chăm sóc rang

Vô sinh, mang thai, sinh đẻ, sẩy thai, phá thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc bất kỳ nguyên nhân nào có liên quan đến thai sản, việc triệt sản, ngoại trừ các trường hợp điều trị Biến chứng thai sản

Chứng nghiện rượu, thuốc lá, ma túy hoặc các chất gây nghiện khác.

Các rối loạn thần kinh, suy nhược thần kinh, các vấn đề về tâm thần, các tình trạng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc điều trị có liên quan đến việc làm đẹp

Vitamin, khoáng chất, nước mắt nhân tạo, sữa, chất dinh dưỡng bổ sung, các chương trình kiểm soát cân nặng.

Phẫu thuật chỉnh hình

Điều trị phòng ngừa, tiêm chủng hoặc chủng ngừa

Kiểm tra, tầm soát, khám sức khỏe tổng quát

Hành động tự tử hoặc cố ý tự gây thương tích của Người được bảo hiểm.

Điều trị y tế đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa được công nhận

Ảnh hưởng của chất có cồn, thuốc gây mê hoặc các chất gây nghiện

Do hành vi phạm tội

Do tham gia các môn Thể thao hoặc các hoạt động nguy hiểm

Bất kỳ sự điều trị, thuốc hoặc đồ dùng y tế nào không liên quan đến chẩn đoán và chẩn đoán không liên quan đến Bệnh tật/ Thương tật của Người được bảo hiểm.

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN CẦU DAIICHI LIFE VIỆT NAM

  1. Người nhận quyền lợi bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm bổ sung này cho Người được bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm dưới 18 (mười tám) tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm sẽ nhận thay quyền lợi bảo hiểm.
  2. Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bằng chi phí của mình, Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải:

Cung cấp các thông tin và giấy tờ hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Dai-ichi Life Việt Nam gồm:

Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã điền thông tin đầy đủ và chính xác.

Các chứng từ liên quan đến chẩn đoán và điều trị: đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, phiếu phẫu thuật (trong trường hợp phẫu thuật), giấy xuất viện, giấy xác nhận cần Điều dưỡng tại nhà, sổ khám bệnh hoặc giấy chứng nhận y khoa do Bác sĩ điều trị hoặc Bác sĩ ký tên có ghi rõ chẩn đoán và việc điều trị được áp dụng.

Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm trong trường hợp Tai nạn.

Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế hợp lệ và hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính, Cục Thuế như hóa đơn tài chính,… Các giấy tờ này phải là bản chính và sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam lưu giữ để làm căn cứ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

 Nộp yêu cầu bồi thường trong vòng 12 (mười hai) tháng tính từ ngày xuất viện hoặc ngày điều trị ngoại trú, chăm sóc răng. Các yêu cầu bồi thường nộp muộn quá 12 (mười hai) tháng tính từ ngày xuất viện hoặc ngày điều trị sẽ không được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận.

Thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ, chứng từ của nước ngoài để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp Dai-ichi Life Việt Nam yêu cầu. Nếu giấy tờ, chứng từ cần phải nộp có ngôn ngữ khác với tiếng Việt thì người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải dịch thuật và chứng thực các chứng từ yêu cầu bồi thường và gởi về cho Dai-ichi Life Việt Nam. Chi phí cho việc hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực, dịch thuật các giấy tờ, chứng từ này sẽ do người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán.

Dai-ichi Life Việt Nam có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm thực hiện kiểm tra y tế. Mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện kiểm tra y tế sẽ do thẻ Dai-ichi Life Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả theo hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ.

  • Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các yêu cầu hợp lệ cho Người được bảo hiểm trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo yêu cầu. Trong trường hợp cần điều tra thêm, Dai-ichi Life Việt Nam có quyền kéo dài ngày chi trả nhưng không trễ hơn 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo yêu cầu.
  • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến yêu cầu chi trả bồi thường bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam bảo lưu quyền yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng bổ sung có liên quan đến tiền sử bệnh hoặc triệu chứng bệnh được ghi nhận trong hồ sơ bệnh đang được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Mọi chi phí liên quan đến việc cung cấp các tài liệu bổ sung sẽ do Dai-ichi Life Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả theo hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải tuân theo những kết quả/ bằng chứng cuối cùng này. hoặc liên hệ tuvandaiichi-life.com để được hỗ trợ

Sản phẩm kết hợp tốt nhất cùng chăm sóc sức khỏe toàn cầu:

 An Thịnh Đầu Tư

Bảo Hiểm An Tâm Song Hành

Bảo hiểm đại gia an phúc

Bệnh Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp Toàn Diện

Bảo Hiểm Tai Nạn Cao Cấp Toàn Diện.

Có thể bạn quan tâm:

Cách Tra Cứu Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi

Cách Tra Cứu Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Daiichi đối [...]

Trục lợi bảo hiểm là gì?

Trục lợi bảo hiểm là gì? được cho là một trong [...]

Những Bệnh Bảo Hiểm Nhân Thọ không Chi Trả

Những bệnh bảo hiểm nhân thọ không chi trả? Không chỉ [...]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0902625861
Chat Facebook
Gọi điện ngay